Vrbovce - pozoruhodné osudy nádraží na území nikoho

railtrains.sk

Dátum:  21.02.2014 0:00   |   Rubrika:  Z tratí ŽSR a SŽDC   |   Vytlačené:  07.02.2023 9:22

 Nádraží na území nikoho ? Dalo by se to tak říci. V 90. letech velmi omílané téma, dnes objekt dál, než za okrajem zájmu. Přesto tudy procházely naše novodobé dějiny. Ano, jde o malebné podhorské nádraží, které již potřetí ve svém nedlouhém životě nese název VRBOVCE.

O vzniku a historii tzv. Čachtické tratě jsme už několikrát pojednávali a věnovali jsme se i jí i v rámci povídání o česko-slovenských pohraničních přechodech. A už tehdy jsem uvedl, že osudy vrboveckého nádraží jsou na samostatné pojednání - nuže, tady je. Železniční trať Veselí nad Moravou - Nové Mesto nad Váhom se začala stavět na základě zákona o výstavbě nových tratí a spojek z roku 1920, které měly pomoci zlepšit dopravní poměry v nově uspořádaném státu. Stavba prvního úseku běžela od roku 1925, už koncem léta 1926 vedly k vrcholovému tunelu pod Poľanou koleje a konečně 8. 12. 1927 se uvedl do provozu úsek Veselí nad Moravou - Myjava. V kopcovitém úseku, kousek před vrcholovým tunelem, který byl tehdy i nejdelším v síti ČSD, vznikla mezilehlá stanice, dělící dlouhý mezistaniční úsek Velká nad Veličkou - Myjava. Stanice v odlehlém místě, kde bylo jen pár samot, louky a lesy, dostala jméno Vrbovce. Podle cca 4 km vzdálené slovenské obce na cestě směr Sobotište a Senica. Nijak to nebylo v rozporu, že nádraží bylo na Moravě a na katastru (moravské) obce Javorník. Což dokládaly i staré katastrální mapy z 18. století. Ta už měla svoji zastávku na horním konci, v místě, kde se kdysi dokonce zvažovalo ražení tunelu.Historický snímek byl pořízen patrně koncem léta 1926, kdy se slavnostně prorazil vrcholový tunel pod Poľanou. Účast hostů byla velká a šlo o význačné osobnosti. Snímek Ing. Josef ŠedaZnovu Vrbovce na archivním snímku - podle oblečení nepochybně 8. 12. 1927, kdy se zahajoval provoz na Myjavu. Foto Ing. Josef ŠedaDo konce 30. let bylo vše na svém místě - než během dvou dní po sobě vznikl tzv. Slovenský štát a Protektorát Čechy a Morava. Po dvaceti letech zde opět vyrostla hranice a dobře střežená. Protože se nádraží ocitlo na území pod "německou ochranou", bylo přejmenováno na Jawornik-Javorník. Stala se z něj přechodová stanice a sídlo všech potřebných orgánů. Přešla válečná vřava, obnovil se československý stát a nádraží dostalo zpět své staré jméno - Vrbovce. Skoro na půl století, než přišla sametová revoluce, uvolnění společenských poměrů a kdy na sebe nenechalo čekat přehodnocení státoprávního uspořádání. Tady ještě malá vložka - do roku 1968 celá trať až po Blatnici spadala pod Východní dráhu, ale na základě zákona o čs. federaci se stanice na území tehdejší České socialistické republiky dostaly pod správu Střední dráhy - mezi nimi i Vrbovce. Stará zemská hranice v km 42,7 mezi nádražím a Vrbovci-zastávkou byla stále viditelná podle ohraničení úseku, spravovaný zdejšími traťmistrovskými okrsky.
Vzácná návštěva v podobě prototypového "chrochtadla" M 475.0002, které do Vrbovců (ČSD/ČD) dovedlo 29. 6. 1993 měřicí vlak byla příležitostí pořídit místopisný záběr. Autor netušil, že za tři týdny to už bude minulostí ! Foto LajosO rok později, v horkém létě 1994, vznikl snímek přejmenované stanice Javorník na Veličkou (ČD), kde zrovna posunoval pestře zbarvený veselský "orchestrion" 810.663. Foto Lajos


Po 1. lednu 1993 byla stanice se slovenským jménem součástí sítě Českých drah a protože se stále více hovořilo o "správnosti", kam tato stanice patří, byla k 23. 7. 1993 přejmenována na Javorník nad Veličkou. Sousední zastávka už měla od války přídomek "zastávka" zapracovaný v názvu. Územní spor by však nenastal, kdyby po válce kousek pod nádražím nevyrostla nová osada U Sabotů, kde převažovalo slovenské obyvatelstvo. Rozpadem ČSFR se dostalo na území pro ně "cizí" České republiky. Při cestě za prací, do škol, za lékaři a úřady a zpět tak normálně i 4 x denně překročilo hranice. Téměř pět let pracovala rozhraničovací komise, než se podařilo dosáhnout vzájemné dohody a výměny území. Zatímco ČR získala osadu Sidonie nedaleko Vlárského průsmyku (a také část stanice, přeťatou hranicí), tak SR získala mediálně známou osadu U Sabotů a s ní i stanici Javorník nad Veličkou. Tedy - od 25. 7. 1997, kdy tato dohoda vstoupila v platnost, již opět a potřetí Vrbovce.
Když je řeč o Vrbovcích, byla by to neodpustitelná chyba nezastavit se u vrcholového tunelu - tedy Tunelu generála Štefánika. Z něj 9. 3. 1997 vyjíždí motorák 810.536 ŽSR cestou do Javorníku alias Vrbovců. Foto LajosTentýž motoráček se v podvečer se vrací na Slovensko. Míjí dosud funkční mechanickou předvěst a v pozadí za ním je patrná oválná tabule, značící státní hranici samostatných ČR a SR. Dlouho už zde ale nebude... Foto LajosPrůběh staré státní hranice v km 42,7, tedy mezi Vrbovci nádražím (díváme se jeho směrem) a Vrbovci-zastávku (je za námi, zpět do stoupání k tunelu). Foto LajosSouběžně byla takto tvořena dočasná hranice na příjezdu do osady U Sabotů od Myjavy. Foto LajosMotorák 810.627 přijíždí odpoledne 31. 3. 1997 do Javorníku, míjí vjezdové návěstidlo a brzkou budoucí státní hranici. Foto LajosHorský motiv z Javorníku nad Veličkou (ČD), kde na jaře 1997 posunuje vůz 810.614. Foto LajosDo území ČR tak proniká tenký výběžek, tvořený drážním pozemkem, zakončený v úrovni vjezdového návěstidla od Velké nad Veličkou. Protilehlá budova u nádraží patří české straně a příjezdová cesta je docela nepřehledně osázena hraničními kameny. Okamžitě přejmenovaná stanice byla před tím i po tom místem společného pasového odbavení. Z řad celníků se zde ukazoval málokdo a málokdy - i tak byly prohlídky na peronech při přestupech z jedné motorové soupravy do druhé ponižující, zbytečné a směšné. Zmizely vstupem našich zemí do Schengenského prostoru v prosinci 2007. Ovšem dva týdny před tím vstoupil v platnost nový GVD 1997/98, který nebývalou měrou zdevastoval zdejší ochablé přeshraniční spojení, takže formální rozřezání hraničních závor bylo vykoupeno touto ztrátou.
Tento snímek není jen dokumentem působení řady 842, ale také prvních měsíců služby pohraniční stanice s obnoveným názvem Vrbovce. Tam dopoledne 15. 3. 1997 zavítalo "kvatro" 842.031. Foto LajosPravidelné odpolední posuny - na Vrbovce vyjel "maxivlak", který obvykle vozily dva vozy řady 842, tentokrát za jeden zaskakuje stroj 742.444, vedle posunuje 842.037. Soupravy se dělí a každá z nich postupně sjede dolů. Takto vypadal ještě starý GVD 1997/98, poplatný příslušnosti Javorníku/Vrbovců k české straně. Foto LajosVzácná návštěva - neveřejná okružní jízda s "Modrým šípem" M 274.004 dne 21. 6. 2002 a vjezd do Vrbovců a současně i na území Slovenské republiky. Foto LajosNa konci zimy 1997 běžná podoba setkání motorových souprav ZSSK a ČD, zde v podobě velmi pěkného a nátěrově jedinečného vozu 810.364 ZSSK a běžného vozu 810.628 ČD. Foto LajosZubem času poznamenaná bouda zastávky Vrbovce-zastávka, která po svém vzniku na prahu 60. let nesla název Lieštie podle jednoho z blízkých "kotárů". Foto Lajos"Mandarinka" 811.006 ZSSK dorazila po poledni 28. 3. 2007 do Vrbovců. Tehdy šlo ještě o docela vzácnou návštěvu, všechny vlaky ZSSK turnusově vozila řada 810. Foto LajosDalší setkání - modernizovaný vůz 811.014 ZSSK a pozadí motorový vůz 810.628 ČD v červnu 2007. Tehdy už sem běžně zajížděly i motorové jednotky řady 814 a čas původních "orchestrionů" se nachýlil i na moravské straně. Foto LajosA je to tady - koncem jara roku 2007 začaly stoupání na Vrbovce hravě dobývat "Regionovy TRIO". O půl roku později hravě umožnily obraty souprav na širé trati v javornické zastávce. Foto LajosPo letech zase zajímavá akce - oslavy 80 let dostavby úseku Veselí n. Mor. - Myjava v říjnu 2007 a jízda s lokomotivami T 478.1002 + 464.202, sledovaná z portálu Tunelu generála Štefánika. Foto LajosPodvečerní křižování ve Vrbovcích, návrat z Myjavy a protijedoucí osobní vlak z Veselí n. Mor. Foto LajosZačal platit nový GVD 2008/2009 a "mandarinky" řady 811 se staly realitou - převzaly všechny výkony v osobní dopravě. Za ranního rozbřesku 1. ledna 2009 vidíme vůz 811.009 a jednotku 814.205/206. Foto LajosV deštivé ráno 28. 8. 2009 vyjíždí z Vrbovců "karkulka" T 444.0060 s požárním vlakem a najíždí první metry v síti SŽDC. Foto LajosPohled opačným směrem - do Vrbovců přijíždí v podmračený večer 18. 6. 2010 parní vlak s prievidzskou "ušatou" 464.001. Tabuli s označením hranice někdo ukradl... Foto LajosPohled na nákladní vlak s dvojicí lokomotiv 753.782 + 753.781 TSS mezi státní hranicí a Javorníkem navečer 24. 6. 2010. Foto LajosMechanický vjezd žst. Vrbovce vítá v létě 2010 měřicí vlak s "Túlavou" 850.018. Foto Lajos"Modrý šíp" se vrátil a po dva víkendy vozil zvláštní vlaky mezi Myjavou, Starou Turou a Veselím n. M. Odpoledne 14. 8. 2010 přijíždí do stylového prostředí stanice Vrbovce. Foto LajosVečerní setkání na jedné koleji na jaře roku 2011. Foto LajosZvláštní a neveřejní jízda parního rychlíku Praha - Bratislava. Ve stanici Vrbovce dobral trochu vody od požárního vlaku, který mu popradský "pielstick" T 466.0254 dovezl naproti. Foto LajosDnes je zde relativně stabilizovaný rozsah jízdního řádu, který umožní alespoň několikrát za den projet od Moravy k Váhu s přestupy buď ve Velké nad Veličkou, nebo na Vrbovcích. A když se tam dostanete, rozhlédněte se. Je to nejvýše položená stanice na trati, jsou tam hezké výhledy do okolí, je tam - jako na zapomenutém a odstrčeném místě za tunelem - zachovalé původní mechanické zabezpečovací zařízení, včetně návěstidel, stavěných ze samostatného domku před výpravní budovou. Stojí to za zhlédnutí - když už se vám poštěstí se tam vlakem dostat. A třeba pochopíte, proč je nazváno nádražím na území nikoho - k Moravě to už nepatří a do slovenského vnitrozemí je to přes hraniční hřeben a mizerné spojení také daleko.Spleť tabulí a hraničních kamenů před nádražím na Vrbovcích. Foto Lajos"Hranečníky" podél příjezdové cesty k nádraží. Ta je slovenská, aby obyvatelé přejmenované osady Šance nemuseli překračovat hranice, i když dnes už je to stejně zase jedno - hranice svým způsobem padla a dráha už nemá skoro co nabídnout. Foto LajosPřednádražní prostor na Vrbovcích. Foto LajosStále méně vídaná manipulace s návěstními pákami na kozlíku, umístěném v plechovém představku. Foto LajosPozitivní okamžik - i když zde zastavuje jen několik vlaků, dočkala se plechová bouda Vrbovců-zastávky nedávné obnovy. Foto LajosA ještě na rozlučku - podzimní nálada s retro "mandarinkou" při vjezdu do Vrbovců 28. 10. 2013. Foto LajosBěžnější obrázek - motorová souprava v korporátním nátěru ZSSK (811.015 + 011.260) se odpoledne 17. 11. 2013 blíží od Javorníku k předvěsti vjezdového návěstidla žst. Vrbovce. Doufejme, že se nestane minulostí a budeme zde spanilé návštěvy sousedů u sousedů vídat i nadále. Foto Lajos


Text: Lajos, foto Lajos a Ing. Josef Šeda (+)


Tento článok nájdete na stránke railtrains.sk https://www.railtrains.sk

URL tohoto článku je: https://www.railtrains.sk/modules/AMS/article.php?storyid=1212