Domovská stránka Obrazom a slovom Aktuálne - stručne Fotogaléria
 
Pokročilé vyhľadávanie
 
RSS
Prihlásenie
Prihlasovacie meno: Heslo:
Všeobecné

Podmienky použitia

Stránka www.railtrains.sk vznikla ako miesto na ktorom sa budu šírit informácie súvisiace so železnicami, ich históriou, súčasnosťou a ďalšími vecami železnice sa týkajúcich. Snaží sa poskytovať aktuálne informácie, poskytovať avíza o aktuálnych udalostiach, významných udalostiach z histórie železnice a prinášať prehľad o dianí na železnici.

Z tohoto dôvodu je umožnené verejné prispievanie, či už článkami fotografiami alebo komentármi k príspevkom druhých. Táto možnosť Vám bola udelená ako privilégium prevádzkovateľmi stránky, nie je to vaše právo, nie je to povinnosť prevádzkovateľov stránky a nevyplývajú Vám z toho žiadne majektové ani nemajetkové právne nároky. Prevádzkovatelia stránky si vyhradzujú právo kedykoľvek pozmeniť alebo odstrániť akýkoľvek materiál zaslaný na stránky, a to bez uvedenia dôvodu. Odoslaním akéhokoľvek materiálu na stránku sa zriekate majetkových nárokov vyplývajúcich z autorského práva, ak nebude vopred dohodnuté inak. Prevádzkovatelia stránok si tiež vyhradzujú právo nevyhovieť žiadostiam o úpravu alebo odstránenie akéhokoľvek Vami zaslaného materiálu.

Stránka si nečiní nároky na objektívnosť. Publikované články, popisy, fotografie, príspevky a akýkoľvek materiál poslaný na stránku vyjadrujú názory ich autorov a nemusia sa stotožňovať s názormi prevádzkovateľov stránok.

Avšak stránka neslúži na propágaciu rasizmu, nacionalizmu, násilia a akýkoľvek iných činností akokoľvek porušujúcich akýkoľvek zákon platný v Slovenskej Republike. Známky takejto činnosti budú okamžite odstránené a osobám túto činnosť vykonávajúcim môže byť dočasne alebo trvalo zabránené v prispievaní, poprípade proti nim môžu byť vyvodené zodpovedajúce právne kroky. V prípade nálezu takéhoto materiálu prosíme čo najskôr kontaktovať redakciu na adrese redakcia@railtrains.sk

Nie je povolené vytvárať viacej používateľských účtov pre jednu osobu. Tiež nie je povolené vyvýjať činnosti za účelom preťaženia stránky, využívať stránku na vlastné komerčné účely bez súhlasu prevádzkovateľov stránky.

Odoslaním registrácie súhlasíte s týmito podmienkami a zaväzujete sa ich dodržavať a tiež strpieť sankcie tu uvedené z ich porušenia. Prevádzkovatelia stránky si vyhradzujú právo na zmenu tohoto dokumentu bez udania dôvodu. V prípade akýchkoľvek námietok voči obsahu, forme alebo iným aspektom, môžete o nich napísať prevádzkovateľom stránky a prípadne požiadať o zrušenie registrácie.

Zásady ochrany osobných údajov

Zhromažďované údaje: Údaje poskytované priamo užívateľmi: Údaje nám poskytujete Vy pri registrácii, alebo pri úprave užívateľského profilu. Zbieraným údajom (povinne zadávaným) je len adresa elektronickej pošty (e-mail). Ostatné údaje (nie sú požadované pre registráciu, ich zadanie je dostupné až v rámci úpravy používateľského profilu) vypĺňajte len v prípade, že sami máte záujem o ich zverejnenie. Tieto údaje takisto môžete sami kedykoľvek odstrániť.

Údaje zbierané počas používania služieb: Údaje sa získavajú automaticky. Zbierajú sa informácie o zariadení (IP adresa, typ prehliadača, údaje poskytované automaticky Vašim prehliadačom pre správne nastavenie stránky (typ prehliadača, orientačná verzia prehliadača, veľkosť zobrazenia) a údaje určené pre identifikáciu užívateľa, umiestnené na Váš počítač (cookies) z našej strany, prípadne tretch strán (Toplist, Google, Facebook). Tieto údaje tiež môžu byť zhromažďované tretími stranami za účelom zostavovania prevádzkových údajov pre našu potrebu (Toplist, Google Analytics) prípade pre možnosť interagovať so sociálnymi sieťami (Facebook).

Súhlas s umiestnením cookies: Systém na Váš počítať umiestňuje cookies v prípade, že mu to prehliadač umožňuje. Pokiaľ nechcete prijímať cookies, postupujte podľa návodu dodaného autormi Vášho internetového prehliadača. Môžete tiež použiť režim Anonymného prehliadania, ak ho Váš prehliadač podporuje.

Účel zhromažďovania údajov: Údaje zhromažďujeme za účelom technického zabezpečenia stránok. Adresu elektronickej pošty potrebujeme pre identifikáciu užívateľa, lepšie zabezpečenie unikátnosti užívateľského profilu, a v neposlednej rade pre Vašu ochranu (znemožňuje treťej osobe ukradnúť Váš účet v prípade, že uhádne Vaše heslo). Údaje o zariadení a cookies potrebujeme pre správnu činnosť prihlasovacieho mechanizmu, činnosť jednotlivých modulov a zostavovanie údajov o použití pre našu potrebu.

Spôsob spracovania údajov: E-mailové adresy a nami spracované automaticky získavané údaje sú ukladané do databázových úložísk a prípadne zálohované. Touto činnosťou môže byť poverený správca hostingu.

Poskytovanie údajov tretím stranám: Osobné údaje môžu byť poskytnuté správcovi hostingu za účelom zálohovania a prípadne zabezpečenia prevádzky. Údaje odoslané na Váš počítač tretími stranami sú vyhodnocované tou stranou, ktorá ju na Váš počítať odoslala. Osobné údaje neposkytujeme tretím stranám za účelom marketingu.

Odvolanie súhlasu: Súhlas s poskytnutím Vami poskytovaných údajov (e-mailová adresa) môžete odvolať zmazaním Vášho užívateľského účtu v sekcii Profil prípadne môžete požiadať o zmazanie na adrese redakcia@railtrains.sk

Prístup k poskytnutým informáciám: Máte právo požiadať nás o informáciu o údajoch, ktoré o Vás spracovávame. Máte právo žiadať vysvetlenie, alebo vyriešenie nezrovnalostí.

Zmeny zásad: Zásady je možné kedykoľvek zmeniť. Budeme sa snažiť robiť to čo najzriedkavejšie. Na prípadnú zmenu Vás včas upozorníme.

Kontakt: Akékoľvek dotazy, námety, pripomienky a návrhy zasielajte na redakcia@railtrains.sk

cas


Frederik
prispejteFotkaStručneČlánok
spolupracujeme
ČD Cargo a.s.

KHT Zvolen

Železniční magazín

TRAINFOTO.eu

IHO.hu

klubmodryhorizont.sk
 
obsah
Spomienka na Pala
uzivateliaPoužívateľov online: 50

Registrovaných: 0
Anonymných: 50

Viac ...